ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Kedves Felhasználóink!

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról szóló 102/1995. (VIII. 25) Korm. rendelet 2019. január 1-től a következőképpen módosult.

„1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 102/1995. Korm. rendelet) 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Ebtv. 43. § (2) bekezdése alapján a kezelőorvos minden egyes jogviszonyban külön-külön elbírálja a keresőképtelenséget, és minden jogviszony esetében külön naplószámon rögzíti az Orvosi Naplóba, kiállítja az 5. számú mellékletnek vagy a 6. számú mellékletnek megfelelő igazolást, valamint rögzíti a nyomtatványon a biztosított munkakörét. A kezelőorvosnak a biztosított munkaköreinek ismeretében kell elbírálnia jogviszonyonként a keresőképtelenséget.”
2. § A 102/1995. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság időtartamát kimerítette, az orvos a keresőképtelenségét „L” kóddal lezárja, és a lezárás tényét a beteg a egészségügyi dokumentációjában rögzíti. A továbbra is fennálló, folyamatos keresőképtelenség esetén a biztosított kérésére kiadja a 6. számú melléklet szerinti igazolást, az Orvosi Naplóban új sorszámon, „L” kóddal szerepelteti az esetet mint „Felvétel módja” „L” kóddal jelöli a keresőképtelenség felvételének módját a 8. számú melléklet szerinti heti jelentésben.”
3. § (1) A 102/1995. Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 102/1995. Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 102/1995. Korm. rendelet 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. § A 102/1995. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az „a járási hivatalhoz beérkezett keresőképtelenségi adatok” szövegrész helyébe az „a keresőképtelenségi adatok” szöveg lép.”

Kedves Felhasználóink!

A jogszabályban a 13.§ (1) bekezdése módosult, azonban a szövegben hivatkozott „Felvétel módja” „L” kód hiányzik a 2. számú melléklet „Felvétel módja” táblázatából, illetve tévesen az „Eset megszűnésének módja”- táblázatba lett újabb soron feltüntetve, ahol már korábban is szerepelt (lejárt táppénz jog néven), így ott most duplikáltan jelenik meg. Továbbá a 13.§ (1) bekezdésében hivatkozott 8. számú mellékletben jelenleg nem szerepel a „Felvétel módja” L kód. Mindkét hibát jeleztük már a NEAK illetékesei felé. A javítással kapcsolatban az információink szerint intézkedést kezdeményezett Sárándi Tibor az EMMI Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztály főosztályvezető-helyettese.

A MedMax a január végén kiadott verziótól kezdve rányomtatja a beteg munkakörét mind a nagy alakúra, mind a kutyanyelvre. Párhuzamosan több nyitott táppénzes kartont is nyithatunk az ellátási lapról, tehát a több munkahellyel, jogviszonnyal rendelkező betegek két naplószámon kaphatják meg január végétől a két táppénzes papírjukat. A harmadik változás a Lejárt táppénzekkel kapcsolatos, amit le kell zárniuk és új naplószámmal fel kell venniük: ezt is meg tudjuk majd tenni a MedMaxban.

Szép, jogszabályváltozás mentes napot kívánunk: a MedMax csapata