ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Kedves Felhasználóink!

Megtisztelő figyelmükbe ajánljuk a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet megváltozott adattartalmát a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról.
A 24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet 16. §. Hatályos: 2015. V. 3-tól.

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

Az alábbiakban kiemeltük a változtatást (a  jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli):

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti eljárás során, ideértve a jogorvoslati eljárást és a döntés felülvizsgálatát is azzal, hogy a döntés bírósági felülvizsgálata során az 5. és 6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá akkor is, ha jogszabály a kérelmező, igénylő komplex minősítését rendeli el.

(3)1 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl az 1. mellékletet kell alkalmazni

a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendeletben felsorolt azon szakkérdések vizsgálata során, ahol az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot mértékét kell vizsgálni,

b) az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti eljárásban.