ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Teljes betegút-áttekintés 2011. április 1-től

"(3) A háziorvos a 4. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében -amennyiben az érintett ezt írásban nem tiltotta meg -jogosult a hozzá bejelentkezett biztosított által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára. Az érintettet a tiltakozás lehetőségéről -az első elektronikus lekérdezés előtt -tájékoztatni kell. A háziorvos az egészségügyi dokumentációban a tájékoztatás és az esetleges tiltakozás tényét rögzíti, amit a beteg aláírásával ellenjegyez."

 

Mielőtt tehát az Orvosok lekérdeznék az OEP rendszeréből a betegeikre vonatkozó adatokat, tájékoztatni kell páciensüket a lekérdezés lehetőségéről. A tájékoztatásnak egyértelműnek, és a beteg számára érthetőnek kell lennie.

El kell mondani, hogy az adatok kezelésére az 1997. évi XLVII törvény 11.§ (3) bekezdése ad lehetőséget, és hogy az adatkezelés ellen – rendelkezési jogával élve – bármikor, azaz a jövőben is tiltakozhat. Tájékoztatni kell a beteget arról is, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása; a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is; az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, és a betegjogok érvényesítése.

 

Az ezt követő adminisztratív feladatok:
– A tájékoztatás megtörténtének tényét be kell jegyezni a beteg egészségügyi dokumentációjába.

– A paciensnek ezt követően nyilatkoznia kell arról, hogy megértette-e tájékoztatást és ez alapján engedélyezi-e a Háziorvosának, hogy a rá vonatkozó adatokat lekérdezze az OEP informatikai rendszeréből.

– Mind a beteg hozzájárulását, mind az esetleges tiltás tényét rögzíteni kell és ezt a dokumentációban alá kell íratni a beteggel.

 
A tájékoztatást követően az Orvosok a havi szinten leadott tételes betegforgalmi jelentésükben (un. "B300-as jelentés") tudják tájékoztatni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt arról, hogy melyik betegüket tájékoztatták és közülük ki egyezett bele az adatok lekérdezésébe, esetleg ki tiltotta meg.

 

Ennek érdekében a jelentés adattartalmát az OEP módosította, így a következő verziófrissítésekbe a tételes (B_300-as) jelentés módosított formája is bekerül majd, tehát kedves Felhasználóink maradéktalanul meg tudnak majd felelni ennek az új követelménynek is.

Az OEP teljes, részletes tájékoztatója itt olvasható.

Szép május eleji hétvégét kívánunk minden kedves Felhasználónknak, Olvasónknak!