ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Megszűnt a munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok létszám-jelentési kötelezettsége

  

 

A 89/1995. (VII.14.) számú Kormány rendelet írta elő a munkáltatók, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók részére a kötelező bejelentési kötelezettséget az OMMF felé. A munkáltatóknak kötelező volt  többek között a székhely, telephely, tevékenység, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat adatainak, valamint a munkavállalói létszámban történt változások bejelentése minden év február 15-i határidővel.
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknak pedig minden év június 30-ig és december 31-ig munkáltatónkénti bontásban kellett a létszám adatokat jelenteni szintén az OMMF felé.

2010. december 30. óta ezekről az adminisztrációs terhekről már csak múlt időben beszélhetünk, ugyanis a Magyar Közlöny 200. számában megjelent a 351/2010. (XII. 30.) Kormány rendelet.
A rendelet a 25-26. §-okban foglaltak szerint módosítja a 89/1995. (VII. 14.) Kormány rendelet egyes pontjait:

"
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

25.§
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendelet) 6. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi felügyeloség véleményének
figyelembevételével készíti el.

(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenorzési jogkört a munkavédelmi
felügyeloség gyakorolja.”

26.§
Hatályát veszti a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése, valamint 4. § (1)–(2) bekezdése.
"

Fontos megemlítenünk azt is, hogy január 1-től több, munkavédelemről szóló rendelet is módosult:

 

  • A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. )VIII.28.) NM rendelet
    (módosította: 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet)
  • A biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
    (módosította: 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet)
  • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
    (módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet)

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Kormány rendelet teljes, mai napon hatályos szövege innen elérhető.