ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Vizitdíjas számla nyomtatása

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A vizitdíjak összesítő bizonylat alapján történő könyvelésére a számvitelről szóló, többször módosított 2000. C. törvény 167. § (7. ) ad lehetőséget az ott leírtak betartása mellett, mely szerint:
 

A 167. § (7. ) bekezdése értelmében a gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjában, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, információkat és igazolásokat az eredeti bizonylathoz egyértelmű hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon, az utólagos módosítás lehetőségét kizárva csatolja.
 


 

A 167. § (1).bek.-e értelmében a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:
a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;
b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;
c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása;
d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen – a gazdasági művelet jellegétol, időbeni hatályától függően – annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell;
e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai;
f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét;
g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;
h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás;
i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása;
j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.
A fentiek alkalmazása során tehát elfogadható az a megoldás, ha a gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjaiban foglalt követelményeknek oly módon tesz eleget, hogy az ott kötelezettségként megfogalmazott információkat egy csatolt mellékleten tünteti fel, és a csatolt melléklet elválaszthatatlan (egymásnak egyértelműen megfeleltethető) módon kerül az eredeti számlához hozzárendelésre. Továbbá szükséges, hogy a csatolt mellékletek önmagukban is sorszámozott, zárt rendszert alkossanak és megfelelő módon hitelesítettek legyenek, amely hitelességről a gazdálkodónak a saját működési szabályzatában foglaltak szerint kell gondoskodnia.
 


 

A bizonylatok adatainak az összesítése / (1).bek. g,pont alkalmazása / során szintén szükséges -az összesítő és az alapbizonylatok közti- kölcsönös megfeleltethetőség érvényesülése:
Sztv. 162.§ (4).bek.-e szerint a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell.
 

Felhasználóinknak szívesen tovább küldjük emilben ezen állásfoglalásokat beszkennelt formában. A fentiek miatt a 4.49-es ProDoki verzióval együtt új számlázó modult is küldeni fogunk, melyben már az 1 példányos számla nyomtatás lehetősége is adott lesz, egy kis számlázó lerással kiegészítve, melyet mi készítettünk Önöknek a használatáról, ábrákkal kiegészítve.

Azon kedves Felhasználóink részére, akiknek még nincs számlázó programjuk, és kézzel töltik ki a vizitdíjas számlákat/nyugtákat, de szeretnének megismerkedni vele, demo változatot is tudunk biztosítani.

Azon kedves Felhasználóinktól, akik már rendelkeznek vele, továbbra is várjuk az észrevételeket, milyen további egyszerűsítésekkel, funkciókkal bővíthetnénk, mivel tehetnénk még vonzóbbá a számlázó modult.

Bízunk benne, hogy a fentiekkel ismét sikerült egy kicsit egyszerűbbé tennünk az Önök és a mi életünket is 🙂

 

Mindenkinek szép Pünkösdöt, üdvözlettel: Barbara