ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Kedves Doktornő/Doktor Úr!

A MedMax ügyeleti rendszerrel dolgozó Felhasználóink kérdezték, hogy az ügyeleteknek csupán csatlakozniuk vagy küldeniük is kell adatokat a Térbe (EESZT)?

A fenti dilemmával kapcsolatban megkerestük az Állami Egészségügyi Ellátó Központot, ahonnan az alábbi, az orvosi ügyeletek Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez történő csatlakozási és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló írásos állásfoglalást kaptuk.

Ahogyan az állásfoglalásban is írják, az ügyeleti ellátások tekintetében jelenleg sem a központi eseménykatalógusba, sem az egészségügyi dokumentáció nyilvántartásba adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, így a közfinanszírozottságból eredő csatlakozási kötelezettsége végeredményben formális, az tényleges adatszolgáltatási kötelezettséggel jelenleg nem jár.

Menetlevél a MedMax Ügyelet programban

 

Az állásfoglalás teljes tartalma itt olvasható:

Ügyeletek EESZT csatlakozása és adatszolgáltatása

Csatlakozás

A csatlakozók körét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény által 2016. január 1-jétől bevezetett módosítása tartalmazza.

A csatlakozásra kötelezett szervezetek legnagyobb tömegét a 35/B. § (1) bek. a) pontja határozza meg. Ez alapján csatlakozásra kötelezett az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egészségügyi szolgáltató, aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett.

A csatlakozási határidőket az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) határozza meg.

Ennek alapján 2017. november 1-től csatlakozásra kötelezett:

 • közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató
 • gyógyszertár.

A fentiek alapján tehát az ügyeleti ellátást nyújtó, közfinanszírozással rendelkező egészségügyi szolgáltatóknak az EESZT csatlakozási kötelezettségük fennáll.

Adatszolgáltatás

Ugyanakkor a csatlakozási határidőktől elválnak a kötelező adatszolgáltatások teljesítésének kezdő időpontjai, melyek egyes nyilvántartásokra vonatkozóan, kizárólag az 35/B. § (1) a) pont alapján csatlakozó egészségügyi szolgáltatókra egységesen kerültek meghatározásra, de kizárólag a meghatározott adatcsoportok tekintetében.

Így a központi eseménykatalógusba és az egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába (EHR) az egészségügyi szolgáltatók

 • a közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2017. november 1. napjától szolgáltatnak adatot,
 • a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2018. november 1. napjától szolgáltatnak adatot.

A központi eseménykatalógusba és az egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába (EHR) jelentendő adatok, dokumentumok eseteit és körét az EESZT rendelet 1. Központi eseménykatalógus számára szolgáltatandó adatok és 4. Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása mellékletei határozzák meg.

A Központi eseménykatalógus számára az alábbi esetekben kell adatot szolgáltatni:

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) és 92. §-a szerinti fekvőbeteg-szakellátás megkezdése és befejezése
 • az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti járóbeteg-szakellátás megkezdése és befejezése
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás megkezdése és befejezése
 • CT és MR vizsgálat megkezdése és befejezése

Az egészségügyi dokumentumok nyilvántartásába az alábbi dokumentumokat kell kötelezően továbbítani:

 • Az Eütv. 137. § a) pontja szerinti zárójelentés
 • Az Eütv. 137. § b) pontja szerinti ambuláns lap
 • Általános laboratóriumi ellátás lelete
 • Szövettani és patológiai lelet
 • Egyéb laboratóriumi ellátás lelete
 • CT és MR vizsgálatokról készült lelet
 • Egyéb képalkotó vizsgálat lelete
 • Műtéti leírás

Mivel az ügyeleti ellátás az Eütv. 93.§-ban kerül meghatározásra, az ügyeleti ellátások tekintetében jelenleg sem a központi eseménykatalógusba, sem az egészségügyi dokumentáció nyilvántartásba a fentiek alapján adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, így a közfinanszírozottságból eredő csatlakozási kötelezettsége végeredményben formális, tényleges adatszolgáltatási kötelezettséggel jelenleg nem jár.

Amennyiben egy szolgáltató saját döntése alapján az ügyeleti ellátással kapcsolatban az EESZT felé már most adatot kíván továbbítani, ezt az eseménykatalógus felé egy járóbeteg-ellátási esemény, illetve az egészségügyi dokumentumok nyilvántartása felé egy ambuláns lap publikálásával technikailag megteheti.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Projektfenntartási Igazgatóság

EESZT Fenntartási- és Üzemeltetési Főosztály

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Üdvözlettel: a MedMax munkatársai