ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Kedves Felhasználónk!

Elfogadta az Országgyűlés az újabb egészségügyi törvénycsomagot.

Megváltozik a családok ápolási táppénzjogosultsága

A MedMax most is figyeli a gyermekek után igénybe vett gyermekápolási táppénzes napok számát. A jogalkotó szerint azonban a jelenleg hatályos rendelkezés előnyben részesíti az egyedülálló szülőket, mivel rövidebb táppénzes időszakra lehet jogosult az a család, ahol az apa és az anya együtt, teljes családban gondozza gyermekét.

Az új szabályozás – a fentiektől eltérően – már nem tesz különbséget a teljes családok és az egyszülős háztartások között a gyermekápolási táppénzjogosultság számításánál, így a változtatás szerint a jövőben a teljes családok is ugyanannyi gyermekápolási táppénzes napra szerezhetnek jogosultságot, mint az egyedülállók. Ennek megfelelően a MedMax-ban is frissíteni fogjuk a gyermekápolási napok számát. 8460_GYAP_ad0x1B4D79C6E4BA3101

A fesztiválok helyszínén fiókgyógyszertár létesülhet

A jogszabály a jövőben lehetőséget ad arra, hogy ideiglenes fiókgyógyszertár létesülhessen a legalább három napig tartó, tízezer embert meghaladó látogatottságú, zárt területen tartott rendezvények helyszínein. Az indoklás szerint évek óta megoldatlan a zárt területen tartott, nagy látogatottságú rendezvények, fesztiválok – mint például a Sziget vagy a Volt – esetében a gyógyszerellátás biztosítása. Főszabály szerint ideiglenes fiókgyógyszertár létrehozására az adott fesztivál helyszínéhez – a távolság szerinti sorrendiséget betartva – a legközelebb eső három közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás egyike kaphat engedélyt, ha megfelel a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek, továbbá a kérelmezőnek meg kell neveznie a rendezvény helyszínét és időtartamát.

Egészségügyi vészhelyzet

00000417Lehetővé válik az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése, ezáltal hatékonyan kezelhetők lesznek azok a helyzetek, amelyek esetén az állami szervek fokozottabb intézkedésére van szükség, ugyanakkor még a különleges jogrend bevezetése nem indokolt, illetve nem lehetséges. A módosítás a hatékony betegellátást, valamint feladatteljesítést szolgálja, mivel az új előírások alapján az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően a kormányhivatal adminisztratív, hatósági intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátása biztosított legyen.

Taktikai medicina

A törvény továbbá felhatalmazást ad a taktikai medicinával kapcsolatos szabályozásra, ezért szükséges törvényi szinten meghatározni, hogy mit foglal magában a taktikai medicina. Ez alatt azt kell érteni, amikor a rendészeti szerv által meghatározott és lezárt műveleti területen a rendészeti szerv kijelölt szervezeti egysége, egészségügyi szolgáltatója egészségügyi tevékenységet végez. Ez a tevékenység – a körülmények okán, mint például ha fegyveres küzdelem zajlik vagy nem áll rendelkezésre bizonyos felszerelés – eltér az általános működési rendtől, ezért van szükség külön szabályozásra.

Négy új pszichotróp vegyülettel bővül ezen anyagok jegyzékemarijuana

Négy új vegyület került fel a pszichotróp anyagok jegyzékébe. E jegyzék bővítése lehetővé teszi az előállítókkal és terjesztőkkel szembeni szigorúbb fellépést, mert a szerhasználók hozzáférése nehezebbé válik.

Forrás: MTI