ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

2013. jogszabály-változások pontról pontra

 

2. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat árainak változása:
A Kormány 2013. március 1-től hatályos 35/2013. (II. 14.) Korm. rendelete a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról (Forrás: Magyar Közlöny 23. száma):
a) ha 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon 7 200 Ft
ab) másodfokon 10 800 Ft
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon 4 800 Ft
bb) másodfokon 7 200 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte:
ca) első fokon 2 500 Ft
cb) másodfokon 4 800 Ft

 

3. Jogosítvány változása:
2013. január 19-től módosult a 13/1992. (VI. 26.) – A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló NM rendelet. A változás az, hogy a 2. alkalmassági csoportba tartozók 45 és 60 év között a korábbi 3 év helyett 5 évre kaphatják meg a jogosítványukat.

 

4. Ellenőrzött szerek felírásának változása:
2013. január 31-től módosult a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről.
A változás: hatályon kívül helyezték a 3. § 2-3. bekezdést, amely előírta, hogy az ellenőrzött szerekről 2 példányban kell nyomtatni receptet.

 

5. Jelentések rekordképének változása:
2013 februárjától több jelentés tartalmában is történt változás.

 

Személyazonosító típusa:
– a „6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma” mostantól „2 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma” lesz
– a „Segítő Jobb engedélyének száma” kikerül a választható elemek közül
– az „Európa kártya száma” mostantól „európai egészségbiztosítási kártya száma” lesz

Ezt az adatot a MedMaxban, a beteg törzsadatai között a Személyes kartonon, a személyi Azonosító típusánál találjuk.
 

A változás érinti a tételes betegforgalmi (B300) és az ügyeleti jelentést is.

 

Térítési kategória típusa:
– az „államközi szerződés alapján” mostantól „államközi szerződés alapján végzett – sürgős – ellátás” lesz
– az „egyéb” mostantól „egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybevevő személyek térítésköteles ellátása” elemre változik.
Két új elem is választható lesz ezentúl:
– 0H = Harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása.
– S = Magyarország területén tartózkodó beteg – 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti – más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása.

 

A Térítési kategória típusát az ellátási lapon, az Ellátásadatok kartonon választhatjuk ki a programban.

 

A módosítás érinti a tételes betegforgalmi (B300), a havi változás és ambuláns jelentéseket, valamint az ügyeleti jelentést is.

 

 

Kedves Felhasználóink!

Célunk továbbra is az, hogy mindig naprakész és minőségi szolgáltatásokkal támogassuk munkájukat, a február végén publikálásra kerülő verziófrissítéssel ezek a jogszabályi módosítások természetesen bekerülnek a MedMax-ba. A frissítést követően tehát a havi jelentéseiket már automatikusan az új szabályozásnak megfelelően küldhetik majd el az OEP-hez.
A 2013-as évben is várjuk kérdéseiket, kéréseiket, ötleteiket a szokásos csatornákon, így itt, blogunkon is!

 

Üdvözlettel: a ProFix munkatársai