ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Tájékoztató a vényírási szerződésekkel kapcsolatos változásokról

 

a) a külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosult,
b) a szerződés megkötését kezdeményezi,
c) a szerződéskötés feltételéül a külön jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget tesz,
d) nem áll gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártóval, -forgalmazóval, -nagykereskedővel gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban,
e) nem rendelkezik gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártó, -forgalmazó, -nagykereskedő vagy gyógyszertárat, illetve gyógyászatisegédeszköz-szaküzletet működtető gazdasági társaságban ötven százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal, és
f) gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártó, -forgalmazó, -nagykereskedő vagy gyógyszertárat, illetve gyógyászatisegédeszköz-szaküzletet működtető gazdasági társaságnak nem vezető tisztségviselője.

A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló, illetve gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz gyártó, forgalmazó, nagykereskedő felett többségi befolyást biztosító tulajdoni hányaddal rendelkező orvossal az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére nem köthető szerződés, gyógyszer esetében pedig kizárólag "statim", "cito" vagy "periculum in mora" jelzés feltüntetésével történő rendelésre jogosító szerződés köthető.
Az Ebtv. 32. § (9) bekezdésében foglaltak szerint az orvos 8 napon belül köteles bejelenteni az egészségbiztosítónak, ha vele szemben a 32. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok valamelyike felmerül a vényírási szerződés hatálya alatt.
Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles megtéríteni a kizáró ok felmerülését követően rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz után folyósított társadalombiztosítási támogatást.
Az egészségbiztosító a kizáró okról történt tudomásszerzést követően a vényírási szerződést 30 napos határidővel felmondja.
Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 7. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján az Egészségbiztosítási Felügyelet 1184-4/2010. számú határozatával a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával, a pro família rendelésre jogosult orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosító szerződés általános szerződési feltételeit (ÁSZF) jóváhagyta.

A fentiek alapján felhívjuk a hatályos és érvényes gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésre jogosító szerződéssel rendelkező orvosok figyelmét, hogy amennyiben az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok merül fel, a fentiek alapján kötelesek azt bejelenteni az illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál.
Amennyiben a kizáró ok a 32. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontjával kapcsolatos, a bejelentési kötelezettségüknek az alább mellékelt (az Egészségbiztosítási Felügyelet által az ÁSZF részeként jóváhagyott) nyilatkozat kitöltésével eleget tenni szíveskedjenek."

 

A tájékoztató szövegét, illetve a mellékelt nyilatkozatot az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:

 

Tájékoztató

Forrás: www.oep.hu