ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Nem lesz választásunk

A 38/2009. (XI. 6.) EüM rendelet érinti a nyomtatott receptek kiadásának formai, tartalmi követelményeit is. A 6. § (1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (a továbbiak ban: R4.) 3. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

 

"(Nem felel meg a minősítés feltételeinek az a szoftver, amely)"
„d) a felhasználó által kikapcsolható módon tartalmazza a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti „extra vonalkód” képzésére és nyomtatására szolgáló funkciót.”

 

"(4) Az R4. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Felügyelet a minősített szoftver engedélyét visszavonja, ha a szoftver nem felel meg az engedélyezéshez szükséges feltételeknek.”

 

"8.§ (2) E rendelet 6. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba. A 6. § hatálybalépése előtt már minősített szoftver 2010. január 1-jét követően akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkező szervezet a szükséges szoftvermódosítás teljesítéséről 2009. december 31-ig nyilatkozatot nyújt be az Egészségbiztosítás Felügyelethez."