ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez

108) c) a TAJ szám,

109) d) a BNO kód,<br />

110) e) a vény felírás jogcíme,<br />

111) f) a helyettesíthetőség,

112) g) a felírt gyógyszer TTT kódja,

113) h) a felírt gyógyszer mennyisége,

114) i) ellenőrző összeg.
115) 2. Az "extra vonalkód" adattartalmának kódolása:
116) a) A vonalkód azonosító egy állandó érték, a "3" karakter.
117) b) A vény felírás dátuma: jobbra igazított, vezető nullákkal feltöltött, 3 karakter hosszúságú hexadecimális szám, mely decimális alakját a következő szabály szerint kell képezni: l00 x hónap sorszáma az éven belül + a napok száma. Pl. a január 1. a "065", és a december 31. pedig "4CF" hexadecimális értékek.
118) c) A TAJ szám: a TAJ kilenc decimális számjegyből álló szám, hexadecimális alakban. Jobbra igazított, vezető nullákkal feltöltött, 8 karakter hosszúságú.
119) d) A BNO kód: balra igazított, végén szóközzel feltöltött, 5 karakter hosszúságú alfanumerikus adat a nyomtatott vényen szereplő formában. Például "I10H0".

120) e) A vény felírás jogcíme:

Általános jogcím 1
HM jogcímen 2
Közgyógyellátási jogcím 3
Üzemi baleset 4
Eü rend. jogcím 5
Eü tér. köt. jogcím 6
Teljes ár 7
Eü rend. és közgyógyellátási jogcím együtt 8
Eü tér. köt. és közgyógyellátási jogcím együtt 9
121) f) A helyettesíthetőség: értéke a "0" (nulla) vagy az "1" (egy) lehet. Az "1" jelentése, hogy a gyógyszer helyettesíthető, a "0" jelentése, hogy a gyógyszer nem helyettesíthető.
122) g) A felírt gyógyszer TTT kódja: a TTT kilenc decimális számjegyből álló szám, hexadecimális alakban.

Jobbra igazított, vezető nullákkal feltöltött, 8 karakter hosszúságú. Például a "210002737" = "0C846331".
123) h) A felírt gyógyszer mennyisége: jobbra igazított, vezető nullákkal feltöltött, 3 karakter hosszúságú numerikus adat. Például "999".
124) i) Ellenőrző összeg: numerikus adat, 1 karakter hosszúságú, az a)-h) pontokban leírt adatok összetűzésével képzett karaktersorozat karakterenkénti ASCII kódjainak összegéből képzett szám 10-zel való osztásának maradéka.

126) 4. Az "extra vonalkód" műszaki leírása: Code-128 jelkép MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6 pontja alapján a jelkép méreteit és tűréseit az adott alkalmazási környezet határozza meg. A megfelelő leolvashatóság érdekében – figyelembe véve az olvashatóságot és a dekódolhatóságot – az X=0,33-0,495 mm közötti modulméret javasolt. Ugyancsak az alkalmazási környezet alapján a javasolt minimális vonalmagasság 12 mm (MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6. pontja alapján). A jelkép előtt és mögött megjelenő világos nyugalmi mező X=0,33 mm esetén minimum 3,4 mm (MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6.3.1 pontja alapján). A vonalkódba bekódolt adatok szemmel olvasható módon történő feltüntetése az adott alkalmazási környezetben tiltott.